Λήγει αύριο, Τρίτη 26 Μαρτίου, η προθεσμία έχουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση στο ΑΣΕΠ για τις 1.213 προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία.

Για  να δηλώσει κάποιος συμμετοχή στην προκήρυξη πρέπει επίσης να πληροί τα ηλικιακά και σωματικά κριτήρια που έχουν τεθεί καθώς και να κατέχει τα βασικά τυπικά προσόντα. Πιο συγκεκριμένα, τα 5 βασικά προσόντα που υπάρχουν στην προκήρυξη της Δημοτικής Αστυνομίας είναι τα εξής:

Ηλικία (οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μεταξύ των 20 και 35 ετών)

Ύψος (οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,63 μ. οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες)

Αγγλικά

Υπολογιστές

Κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής 50 τουλάχιστον κυβικών εκατοστών

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι αιτήσεις για τη Δημοτική Αστυνομία γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Πριν υποβάλλουν την αίτηση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προμηθευτούν ειδικό παράβολο, ύψους τριών ευρώ, τον αριθμό του οποίου πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν στην αίτηση τους για να μην απορριφθεί.

Αφού προμηθευτούν το παράβολο, οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο ΑΣΕΠ, βάσει των οδηγιών που δίνονται στο παράρτημα Β’ της προκήρυξης.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

 Πόσες θέσεις μπορείτε να δηλώσετε

Στην  συγκεκριμένη προκήρυξη υπάρχουν συνολικά 345 κωδικοί θέσεων που κατανέμονται ως εξής:

Κατηγορία Εκπαίδευσης Κωδ. Θέσεων Συνολικός Αριθμός Προτιμήσεων
Πανεπιστημιακής (ΠΕ) 401 έως 490 90 κωδικοί θέσεων
Τεχνολογικής (ΤΕ) 501 έως 607 107 κωδικοί θέσεων
Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) 701 έως 848 148 κωδικοί θέσεων

O  διαγωνισμός της Δημοτικής Αστυνομίας είναι ο πρώτος στον οποίο εφαρμόζεται η διάταξη που «πέρασε» πρόσφατα το υπουργείο Εσωτερικών για τον περιορισμό των (μέχρι πρόσφατα απεριόριστων) επιλογών στις θέσεις. Στο άρθρο 43 του σχετικού ν. 5083/2024 ορίζεται ότι με την προκήρυξη προβλέπεται ο μέγιστος αριθμός των προτιμήσεων που μπορούν να δηλώσουν οι υποψήφιοι, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 120 ανά κατηγορία εκπαίδευσης.