Κοινοποιείται Απόφαση κατάταξης εξακοσίων πενήντα (650) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων (Π.Δ.Ε.) επταετούς θητείας στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Δείτε την Απόφαση εδώ.