Κοινοποιούμε την απόφαση Α.Π.Σ. «Εκπαίδευση Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων – Ορισμός τόπων εκπαίδευσης – Καθορισμός εκπαιδευτικού προγράμματος».

Δείτε την απόφαση εδώ.