Η βία αποτελεί έναν τρόπο διατήρησης του ελέγχου από ένα άτομο ή μάζες ατόμων οι οποίοι προσπαθούν να επιβάλουν διάφορες μορφές εκμετάλλευσης αποσκοπώντας στη δημιουργία και διατήρηση του ελέγχου. Αυτός ο έλεγχος μπορεί να αφορά την οικογένεια, τους φίλους, τους στενούς συνεργάτες και γενικότερα μικρές ή μεγάλες ομάδες.

Επίσης, η βία μπορεί να διαπραχθεί και από οποιουσδήποτε ξένους γύρω μας για οποιοδήποτε λόγο. Βία όμως, είναι και η κάθε συμπεριφορά που έχει σαν σκοπό να εξαναγκάσει, να κυριαρχήσει και να απομονώσει ένα ή περισσότερα άτομα ή ομάδες ατόμων.

Βία είναι κάθε μορφή εξουσίας που επιβάλλεται με σκοπό να διατηρήσει την κυριαρχία και τον έλεγχο τόσο της σχέσης όσο και της συμπεριφοράς του ατόμου που θα την υποστεί. Ορίζεται ως εσκεμμένη βία, πραγματική ή απειλούμενη, την οποία επιβάλουν κυρίως με την χρήση εξουσίας αλλά και της σωματικής διάπλασης και δύναμης, έχοντας ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό, την σωματική και ψυχολογική βλάβη, ακόμα και τον θάνατο.