Επιταχύνεται η αποσυμφόρηση του εθνικού συστήματος ταυτοποίησης, καταγραφής και φιλοξενίας των αιτούντων άσυλο

Η μείωση των παράνομων αφίξεων από την Τουρκία συνεχίζεται. Πιο συγκεκριμένα, κατά τον μήνα Μάρτιο, ο συνολικός αριθμός των παρανόμως αφιχθέντων ανήλθε σε 2.231 έναντι 3.828 τον Φεβρουάριο, μειωμένος κατά 41,7%. Η μείωση από τον Σεπτέμβριο του 2023 φθάνει το 80,5%.[1]

Παράλληλα, συνεχίστηκε και τον Μάρτιο η αποσυμφόρηση του εθνικού συστήματος ταυτοποίησης, καταγραφής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών-αιτούντων άσυλο. Ο συνολικός αριθμός διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, στις 33 δομές του εθνικού συστήματος σε όλη τη χώρα, μειώθηκε στις 23.245 τον Μάρτιο από 27.554 τον Φεβρουάριο, ήτοι κατά 15,6%. Σε σχέση με τον Ιανουάριο, όταν οι διαμένοντες ανέρχονταν σε 31.367, η μείωση φθάνει το 25,9%.

Ειδικότερα, οι διαμένοντες στις δομές των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, τον Μάρτιο, μειώθηκαν ακόμα περισσότερο, κατά 40,9%, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024. Πιο συγκεκριμένα, ενώ τον Ιανουάριο οι διαμένοντες στα νησιά ήταν 15.767, τον Μάρτιο αριθμούσαν 9.321. Η μείωση συνεχίζεται με επιταχυνόμενο ρυθμό και τον Απρίλιο.

Σημειώνεται ότι το σύνολο σχεδόν όσων λαμβάνουν άσυλο, αιτούνται στη συνέχεια και αποκτούν ταξιδιωτικά έγγραφα για να ταξιδέψουν στην Ευρώπη, ενώ όσων οι αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται εντάσσονται στη διαδικασία επιστροφής προς τη χώρα προέλευσής τους. Η αποσυμφόρηση είναι σημαντική γιατί αυξάνει τις εφεδρείες του εθνικού συστήματος για την αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης αύξησης της μεταναστευτικής πίεσης στο μέλλον.

Τα στοιχεία του Μαρτίου δεν έχουν να κάνουν με την εποχικότητα, κι αυτό γιατί έχει παρατηρηθεί ότι, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, οι διακινητές εκμεταλλεύονται την κακοκαιρία για να αυξάνουν τη μεταναστευτική πίεση. Υπογραμμίζεται, ωστόσο, ότι η συνεχής επιβάρυνση του διεθνούς περιβάλλοντος, ιδίως περιμετρικά της Ελλάδας, από την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και το Σαχέλ, δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό. Άλλωστε, η μεταναστευτική πίεση είναι σήμερα ιδιαίτερα υψηλή στην Κύπρο από τον Λίβανο, στην Ιταλία από τη Βόρεια Αφρική και στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας από τη Δυτική Αφρική. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει ως μία από τις αποστολές του την αποτελεσματική διαχείριση των ροών από τρίτες χώρες αιτούντων άσυλο, με ασφάλεια για τους ίδιους και την ελληνική κοινωνία, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή χρηματοδοτική αρωγή.

  

[1] Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι παράνομες αφίξεις από την Ανατολική Λιβύη. Τον Μάρτιο οι αφίξεις αυτές έφθασαν τις 333, μειωμένες κατά 36,9% από τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο, που ήταν 528. Η συμπερίληψη τους θα αύξανε το ποσοστό μείωσης αλλά για λόγους συνέπειας στη σύγκριση τα στοιχεία αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται.

* Τα δεδομένα αφίξεων προέρχονται από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Και Επιτήρησης Συνόρων (Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.). Τα δεδομένα διαμενόντων προέρχονται από την  Εφαρμογή DataReports του ΥΜΑ. Η επεξεργασία των στοιχείων έχει γίνει από το Γραφείο Αναλύσεων & Μελετών του ΥΜΑ.