Από 04 Μαρτίου έως 05 Απριλίου 2024, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διμερούς Αμυντικής Συνεργασίας, μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ), συνδιοργανώθηκε από τη Διοίκηση Καταδρομών (ΔΚΔ) της Εθνικής Φρουράς και τις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) των ΗΠΑ,  η ΤΑΜΣ «ΑΣΠΙΔΑ – SHIELD 2024», που αφορούσε στη σχεδίαση και εκτέλεση Ειδικών Επιχειρήσεων.

Σκοπός της άσκησης, ήταν η συνεκπαίδευση του προσωπικού Ειδικών Δυνάμεων στις διαδικασίες σχεδίασης, εκτέλεσης και πληροφοριακής υποστήριξης Ειδικών Επιχειρήσεων. Τα σενάρια περιλάμβαναν μεταξύ άλλων, μεθόδους ανάπτυξης τμημάτων στην Περιοχή Επιχειρήσεων, εκτέλεση κεκαλυμμένων επιχειρήσεων, καθοδήγηση πυρών και βολές μάχης.

Η ΤΑΜΣ κρίνεται ως ιδιαίτερα επωφελής, καθώς παρείχε τη δυνατότητα στο προσωπικό της ΔΚΔ της ΕΦ, να συνεκπαιδευτεί με αντίστοιχο προσωπικό των ΕΔ των ΗΠΑ, προάγοντας με αυτόν τον τρόπο το επίπεδο εκπαίδευσης, τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την εκτέλεση αποστολών Ειδικών Επιχειρήσεων.