Στο πλαίσιο των δράσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (Α.Τ.Π.Π.) τα στελέχη του, δύναται να προχωρήσουν σε ενημερωτικές εκδηλώσεις κατόπιν σχετικής προσκλήσεως.

Στις 9 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο 11ο ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Οδηγίες Αυτοπροστασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης».

Στον ιστότοπο του Δήμου Θεσσαλονίκης (https://thessaloniki.gr/), υπάρχουν αναλυτικά οδηγίες αντιμετώπισης ακραίων καιρικών φαινομένων και καταστροφών.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας  231331-7611