Από 3 έως 8 Μαρτίου 2024, στο πλαίσιο της συνεργασίας Ελλάδας – Γαλλίας, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη ενός Αξκού και 4 Σπουδαστών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), στη Σχολή Υπαξιωματικών της Γαλλίας [Ècole Νationale des sous-οfficiers d’Active (ENSOA)]

Οι σπουδαστές ενημερώθηκαν σχετικά με την οργάνωση, την αποστολή και την εκπαίδευση της Γαλλικής Σχολής, περιηγήθηκαν στα κτίρια διαβίωσης, τις αθλητικές και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και παρακολούθησαν-συμμετείχαν σε ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων περί της λειτουργίας των δύο Σχολών.