ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητές αγαπητοί συνάδελφοι. 

Κατόπιν έντονων διαμαρτυριών μελών της Ένωσής μας και όχι μόνο, αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2822.302/23392/2024 εγγράφου, το οποίο υπογράφεται από τον Αναπληρωτή Γενικό Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Τμήματος Μισθοδοσίας και Ασφάλισης της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Πλοίαρχο Λ.Σ. κ. Σκιαδά Ευάγγελο.

Η Ένωσής μας, πιστή στις καταστατικές δεσμεύσεις της αφουγκραζόμενη τις ανησυχίες των συναδέλφων και με γνώμονα την προάσπιση των Συνταγματικά κατοχυρωμένων και εν γένει εργασιακών δικαιωμάτων τους, απευθυνθήκαμε άμεσα σε δικηγορικό γραφείο ζητώντας γνωμοδότηση σχετικά με διατάξεις του Π.Δ 68/2003. 

Την 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 λάβαμε την γνωμοδότηση στις ερωτήσεις που θέσαμε, την διαβιβάσαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ στα κόμματα του Ελληνικού κοινοβουλίου και στην Εισαγγελία του Ναυτοδικείου Πειραιά για τις δικές τους ενέργειες προκειμένου ενημερωθούμε, για το πότε εφαρμόζεται σωστά το Π.Δ. 

Κατά τα προηγούμενα έτη, που απολάμβανε την έγκριση και το καλώς έχειν όλων των προηγούμενων Προϊσταμένων της Λιμενικής Αρχής, των Διοικητών της ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ –ΕΛ.ΑΚΤ, τους αρμόδιους επιθεωρητές, καθώς και των υπηρεσιών του Υ.ΝΑ.Ν.Π που πάντα λάμβαναν γνώση και ενέκριναν τη νομιμότητα των πρακτικών εφαρμογής του ανωτέρω Π.Δ. στα ζητήματα που άπτονταν της ρύθμισης του ωραρίου των στελεχών, χορήγησης ημερησίων αναπαύσεων και αποζημιώσεων, υπηρεσιών πέραν του πενθημέρου κ.λ.π.. ή τώρα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2822.302/23392/2024 έγγραφο της ΔΟΔ.  

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΜΠΑΡΖΟΥ

Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.