Το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του παραρτήματος Θεσσαλονίκης έλαβε μέρος στην άσκηση Ετοιμότητας Πεδίου με την κωδική ονομασία: «ΤΡΟΙΑ 2024» η οποία διεξήχθη στις 7 Μαρτίου 2024.

Αντικείμενο της άσκησης ήταν η  αντιμετώπιση ΧΒΡΠ και Τεχνολογικού Ατυχήματος στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» (ΕΛ.ΠΕ.) στα Διαβατά Θεσσαλονίκης,  συμπεριλαμβάνοντας σε πλήρη ανάπτυξη τις δυνάμεις της 2ης ΕΜΑΚ, του 2ου Π.Σ. Θεσσαλονίκης, του Ε.Κ.Α.Β., καθώς και της υπηρεσίας Πυρασφάλειας των ΕΛ.ΠΕ. . Το βασικό σενάριο της άσκησης αφορούσε τη διεξαγωγή επιχειρήσεων πυρόσβεσης και διάσωσης σε διυλιστήριο μετά από έκρηξη και διαρροή επικίνδυνου υλικού, συμπεριλαμβάνοντας πληθώρα πρόσθετων σεναρίων, Αναγνώρισης & Ανίχνευσης, Ταυτοποίησης, Επέμβασης & Περιορισμού Διαρροής Επικίνδυνου Υλικού, Διάσωσης-Απολύμανσης και Διαχείρισης Μαζικών Απωλειών Υγείας.