Η Principia στηρίζει εμπράκτως το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, παρέχοντας μία σειρά δωρεάν ενημερωτικών σεμιναρίων εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με θέμα: «Τρόποι αντιμετώπισης πυρκαγιάς σε πάρκα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», συνεισφέροντας έτσι στην ετοιμότητα και την κατάρτιση των στελεχών του.

Ο πρώτος κύκλος των ενημερωτικών σεμιναρίων εκπαιδευτικού χαρακτήρα ολοκληρώθηκε με επιτυχία σε τέσσερις περιοχές στην Ελλάδα:

  • Κοζάνη (Απρίλιος του 2023),
  • Πτολεμαΐδα (Δεκέμβριος του 2023 στη Σχολή Δοκίμων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας),
  • Γρεβενά (Μάρτιος του 2024) και
  • Χαλκιδική (Μάιος του 2024)

Τα σεμινάρια παρακολούθησαν 250 Πυροσβέστες από Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και 300 Δόκιμοι των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με σκοπό την ενημέρωσή τους για θέματα ασφάλειας και για τους τρόπους αντιμετώπισης πυρκαγιάς σε φωτοβολταϊκά πάρκα.

Η διάρκεια του κάθε σεμιναρίου ήταν δύο (2) ώρες και πραγματοποιήθηκε από έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό της Principia. Στο πλαίσιο των σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν σχετικά με τη δομή ενός πάρκου παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, τον τρόπο λειτουργίας του και τον εξοπλισμό Χαμηλής και Μέσης Τάσης, ενώ παρουσιάστηκαν οι ηλεκτρολογικοί κίνδυνοι, τα μέτρα προστασίας και τέλος, τα σενάρια πυρκαγιάς με τις απαραίτητες ενέργειες. Τα σεμινάρια ολοκληρώθηκαν με την επίσκεψη σε κοντινά φωτοβολταϊκά πάρκα, ώστε οι συμμετέχοντες να δουν από κοντά τις εγκαταστάσεις και τα προτεινόμενα μέτρα ασφάλειας και πυρόσβεσης.

Η προσφορά της Principia προς το Πυροσβεστικό Σώμα είναι πολυετής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Άσκηση Ετοιμότητας, που διεξήχθη από κοινού με την 4η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (4η Ε.Μ.Α.Κ.), τον Οκτώβριο του 2022, σε ανεμογεννήτρια στο αιολικό πάρκο της Principia, στη Ροδόπη.

https://tinyurl.com/32a845kn