Σε συνέχεια της από 28-07-2023 δημοσίευσης του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τη ”Μετεγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού” (Α’ Φάση), δημοσιεύεται Απόφαση τροποποίησης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Δείτε εδώ την απόφαση τροποποίησης

Δείτε εδώ το συμπλήρωμα της προκήρυξης όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του TED

φωτογραφία αρχείου