Η ιστορική Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών πρωτοπορεί στην άσκηση ναυτικής εκπαίδευσης σε πραγματικές συνθήκες πλοίου με την εγκατάσταση τριών νέων προσομοιωτών .

Ειδικότερα πρόκειται για

-Προσομοιωτές “GMDSS” και “Χειρισμού Υγρού Φορτίου” με κόστος 373.904.64€ καθώς και προσομοιωτή “ECDIS RADAR ARPA” αξίας 279.760.12€.

Έχοντας συνολικό κόστος μεγαλύτερο από 600.000€ η χρηματοδότηση παραχωρήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.) ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές Υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» .Με το πέρας της εγκατάστασης πραγματοποιήθηκε εξοικείωση και πιστοποίηση από τους Ινδούς προγραμματιστές στο εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής.

Ο Διευθυντής Σχολής Πλοιάρχων cpt Κώστας Πασσάς δήλωσε για την παραλαβή προσομοιωτών και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής:

“Η ναυτιλιακή βιομηχανία συνεχώς αναβαθμίζεται και επεκτείνεται με αποτέλεσμα οι Έλληνες αξιωματικοί να χρειάζονται διαρκής και εξειδικευμένη εκπαίδευση. Πλέον η Ακαδημία μας έχει όλες τις προοπτικές και το έμψυχο δυναμικό για την επίτευξη του έργου της. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναβαθμίζει συνεχώς το ναυτικό σύστημα εκπαίδευσης. Οι ναυτικές σπουδές στην ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κατατάσσονται σε πανεπιστημιακό επίπεδο με διεθνή αξιολογικά κριτήρια συμφωνά με ανακοίνωση του δημοφιλούς βρετανικού ναυτιλιακού ειδησεογραφικού ιστότοπου όπου δημοσιοποίησε την λίστα των 30 καλύτερων ναυτιλιακών και οικονομικών πανεπιστήμιων παγκοσμίως με επίκεντρο την ναυτιλία και το εμπόριο” και προσθέτει: “Στόχος μας είναι όταν οι σπουδαστές κληθούν με την αποφοίτηση τους ως αξιωματικοί να ταξιδέψουν στα πλοία να έχουν πάρει όλη την γνώση και τα εφόδια από εμάς έτσι ώστε να σταθούν και να σταδιοδρομήσουν στην παγκόσμια ναυτιλία”.

Όπως επισημαίνει

«Η Σχολή αναβαθμίζεται γιατί έχει αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών. Εκσυγχρονίζεται. Προμηθευτήκαμε προσομοιωτές και οι σπουδαστές κάνουν τα μαθήματα σε πραγματικές συνθήκες όσον αφορά το πώς ταξιδεύει το πλοίο, τις ταχύτητες και τις συμπεριφορές του».

Η σύνδεση των σπουδαστών της ΑΕΝ με την αγορά εργασίας είναι άψογη: «Υπάρχει άμεση σύνδεση της Σχολής με την αγορά εργασίας και σε αυτό βοηθάνε όλοι οι εφοπλιστές. Δεν μένει παιδί που να μην μπαρκάρει», τονίζει ο Κώστας Πασσάς.

Η ιστορία της Σχολής Πλοιάρχων Οινουσσών αρχίζει το καλοκαίρι του 1951. Ηταν η πρώιμη μορφή της. Διαβάζουμε στο αρχείο των «Ναυτικών Χρονικών»: Η Καλλιόπη χήρα του Διαμαντή Ιωάννου Πατέρα ανακοινώνει «κατά το τελεσθέν εις τας Οινούσσας πάνδημον μνημόσυνον του Διαμαντή Πατέρα» την απόφαση της οικογένειας, σε υλοποίηση της επιθυμίας τόσο του αποβιώσαντος συζύγου της όσο και της ίδιας, «να διατεθεί το ποσόν των 500 όλων εκατομμυρίων δραχμών διά την ανέγερσιν εις το νησί των Οινουσσών -εις το ναυτικώτερον μέρος του κόσμου- σύγχρονου σχολικού κτιρίου προς στέγασιν της Αστικής Σχολής και του Γυμνασίου».

Λειτούργησε δε ως οικοτροφείο για τους μαθητές του Ναυτικού Γυμνασίου. Χρήματα έδωσαν όλοι οι Οινουσσιώτες, από τον πιο φτωχό μέχρι τον πιο πλούσιο, ακόμα και οι καθηγητές μάζεψαν 3.000 δραχμές.

Ο θεμέλιος λίθος για το γυμνασιακό μέγαρο θα τεθεί τον Ιούλιο του 1953 και την Κυριακή 20 Ιουνίου 1954 θα πραγματοποιηθεί «μία σεμνή όσον και συγκινητική τελετή», κατά την οποία τα παιδιά του Διαμαντή και της Καλλιόπης Πατέρα, το γένος Παντελή Λύρα, η οποία είχε ήδη φύγει από τη ζωή το 1953, εκπληρώνοντας την επιθυμία των γονιών τους, παραδίδουν στον τότε υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αχιλλέα Γεροκωστόπουλο, με παρόντα και τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Γεώργιο Βογιατζή, που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Καλλιόπης Πατέρα, «το επιβλητικόν γυμνασιακόν κτίριον, το ανεγερθέν με δαπάνην 25 χιλιάδων λιρών Αγγλίας».

Στα τέλη του 1964, οι Οινούσσιοι πλοιοκτήτες που διέμεναν στο Λονδίνο καταθέτουν υπόμνημα προς την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου και τους υπουργούς Ναυτιλίας και Παιδείας, με το οποίο ζητούσαν να μετατραπεί σε δημόσια σχολή πλοιάρχων το Ναυτικό Γυμνάσιο του νησιού.

Το υπόμνημα υπογράφουν οι εξής Οινούσσιοι πλοιοκτήτες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν «την όλην δύναμιν των εν Λονδίνω Οινουσσιακών Εφοπλιστικών Γραφείων»: Ιω. Κ. Χατζηπατέρας, Κώστας Ι. Χατζηπατέρας, Νικόλαος Ιω. Χατζηπατέρας, Ν. Χατζηπατέρας, Α.Κ. Χατζηπατέρας, Κ.Α. Χατζηπατέρας, Ιω. Α. Χατζηπατέρας, Κ.Π. Λαιμός, Γ. Λαιμός, Μιχαήλ Χρ. Λαιμός, Δ. Λαιμός, Μάρκος Δ. Λαιμός, Μάρκος Διαμαντή Λαιμός, Θ.Γ. Λαιμός, Νικόλας Σ. Λαιμός, Δ. Λαιμός, Π. Λαιμός, Μ. Λεμός, Μάρκος Λύρας, Δ.Ι. Πατέρας, Ιωάν. Δημητρίου Πατέρας, Στέφανος Διαμαντή Πατέρας, Νικόλαος Διαμαντή Πατέρας, Διαμ. Παντ. Πατέρας, Α. Πατέρας, Κ. Σαμωνάς, Δημήτρης Χατζαντωνάκης, Στέφανος Μ. Κολλάκης.

Το 1965 είναι η πρώτη χρονιά που θα λειτουργήσει η Σχολή των Οινουσσών, εσωτερικής φοίτησης, με δυνατότητα υποδοχής 90 σπουδαστών κατ’ έτος.

Το 1996 έγινε ανακαίνιση της Σχολής και προστέθηκε μία ακόμη πτέρυγα.

Το 2012 με πρωτοβουλία του Αλέξανδρου Λαιμού φτιάχτηκε ένα Ταμείο όπου συνεισέφεραν χρήματα πολλοί εφοπλιστές για τη σίτιση των σπουδαστών οι οποίοι σήμερα με δύο ευρώ σιτίζονται στη Σχολή. Μετά τον θάνατό του ανέλαβε ο αδελφός του Ιωάννης Λαιμός.

 newmoney.gr