Ανοιχτές δημόσιες προσκλήσεις ενδιαφέροντος ανακοίνωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου να πληρωθούν είκοσι μία (21) συνολικά θέσεις Διοικητών / Διοικητριών Δομών/ΚΕΔ της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Οι εν λόγω θέσεις αναμένεται να καλύψουν τη θέση του Διοικητή / τριας, επί θητεία, στις Ελεγχόμενες Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο «ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ», «ΣΧΙΣΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», «ΒΟΛΟΥ», «ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», «ΡΙΤΣΩΝΑΣ», «ΘΗΒΑΣ», «ΠΥΡΓΟΥ», «ΚΥΛΛΗΝΗΣ», «ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ», «ΚΑΤΣΙΚΑ», «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», «ΒΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ», «ΒΕΡΟΙΑΣ», «ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ», «ΣΕΡΡΩΝ», «ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ», «ΔΡΑΜΑΣ», «ΚΑΒΑΛΑΣ», «ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ», «ΣΙΝΤΙΚΗΣ»,  καθώς και την  αντίστοιχη θέση της Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής «ΛΕΣΒΟΥ».

Η θητεία θα έχει διάρκεια ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα δύο έτη κατά περίπτωση. Οι υποψήφιοι/ες για την πλήρωση των θέσεων  πρέπει να είναι απόφοιτοι/ες σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης, με ικανότητα και εμπειρία συναφή με τα καθήκοντα της θέσης και γνώση τουλάχιστον μιας ξένης επίσημης γλώσσας κράτους μέλους της ΕΕ.

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα προσόντα, τα καθήκοντα και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (https://migration.gov.gr) και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» (http://www.diavgeia.gov.gr). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε χθες Δευτέρα 16.10.2023 και έχει καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 10.11.2023 και ώρα 15:00.