Στο στάδιο της άσκησης πειθαρχικών διώξεων βρίσκεται, μετά την ολοκλήρωση της ΕΔΕ, η υπόθεση που σχετίζεται με τις άδειες εξαγωγών του Predator. Σε αυτή τη φάση, η διαδικασία καλύπτεται από «απόλυτη μυστικότητα», βάσει του υπαλληλικού κώδικα. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης διαβίβασε στη Βουλή έγγραφο, προς απάντηση, σχετικής ερώτησης που του είχαν απευθύνει 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία ζητούσαν να ενημερωθούν πότε θα δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που διατάχθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών, από τις 16 Νοέμβριου του 2022, «επειδή από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση για την Οικονομική Διπλωματία δόθηκαν άδειες εξαγωγής για προϊόντα διττής υπόστασης της εταιρείας Intellexa SA».

Όπως αναφέρει στην έγγραφη απάντησή του ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, «μετά την ολοκλήρωση της ΕΔΕ για τις διαδικασίες αδειοδότησης εξαγωγών προϊόντων διττής χρήσεως από τη Β6 Διεύθυνση, η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της άσκησης πειθαρχικών διώξεων. Όπως δε έχει ειδικότερα κριθεί, η απόλυτη μυστικότητα της ΕΔΕ του άρθρου 127 παρ.5 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) δεν αίρεται με την υποβολή αιτιολογημένης έκθεσης από τον διενεργήσαντα αυτήν, αντιθέτως διατηρείται μέχρι την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά του υπαλλήλου για τον οποίο προκύπτουν πειθαρχικές ευθύνες, βάσει των διαπιστώσεων της ΕΔΕ και μέχρι τη θέση της υπόθεσης στο αρχείο».

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στις 24 Ιουλίου 2023, είχαν καταθέσει ερώτηση προς τους υπουργούς Εξωτερικών και Δικαιοσύνης στην οποία έκαναν μνεία στα δημοσιεύματα που «έχουν αποκαλύψει τις διευκολύνσεις που παρείχε η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις Intellexa και Krikel για την εξαγωγή του Predator από την Ελλάδα, με άδεια μάλιστα του υπουργείου Εξωτερικών».

Υπενθύμιζαν ότι από τον Απρίλιο του 2023, ο ΣΥΡΙΖΑ με τις υπογραφές 41 βουλευτών είχε απευθύνει αίτηση προς το υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να τους δοθεί το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης του Υπουργείου, αναφορικά με τον τρόπο που δόθηκαν οι άδειες εξαγωγών του Predator στην Intellexa και στη σχετιζόμενη με αυτή εταιρεία Krikel, «χωρίς αυτό το αίτημα να απαντηθεί από το Υπουργείο».

Ανάμεσα στα ερωτήματα που έθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και το «πότε θα δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης του υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με το πως δόθηκαν οι άδειες εξαγωγών του Predator στην Intellexa και στη σχετιζόμενη με αυτή εταιρεία Krikel».

Στην ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ έχει διαβιβαστεί απαντητικό έγγραφο και από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, o οποίος αναφέρει πως «από τη στιγμή που ανέλαβαν οι δικαστικές Αρχές οφείλουμε να αναμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών τους, χωρίς να κρίνουμε τον τρόπο διεξαγωγής αυτών, καθώς, σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 26 του Συντάγματος με το οποίο κατοχυρώνεται η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, ο υπουργός Δικαιοσύνης δεν παρεμβαίνει στο έργο απονομής της Δικαιοσύνης».

Στο έγγραφο του ο Γιώργος Φλωρίδης υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της ανεξαρτησίας και του αυτοδιοίκητου της δικαιοσύνης (άρθρα 26,87,88 και 90 του Συντάγματος) οι δικαστικές αρχές ασκούν το έργο τους με απόλυτη ανεξαρτησία και είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την εκτίμηση των πληροφοριών και των στοιχείων που περιέρχονται σε γνώση τους, την τυχόν αξιοποίησή τους και βεβαίως τις περαιτέρω ενέργειες τους. «Ως εκ τούτου είναι βέβαιο, και δεν πρέπει να υπάρχει σε κανέναν η παραμικρή αμφιβολία, πως οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές παρεμβαίνουν άμεσα στο πλαίσιο των -κατά νόμο-αρμοδιοτήτων τους προκειμένου να διερευνήσουν την τέλεση κάποιας αξιόποινης πράξης», υπογραμμίζει ο υπουργός Δικαιοσύνης. Επίσης, είναι σαφές, τονίζει ο Γιώργος Φλωρίδης, ότι η Δικαιοσύνη γνωρίζει άριστα το νομοθετικό πλαίσιο και παρέχει τα ασφαλέστερα εχέγγυα κατά την άσκηση του συνταγματικώς διακριτού και ανεξαρτήτου δικαιοδοτικού της έργου.

Στην ερώτηση που είχαν καταθέσει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καλούσαν την κυβέρνηση να απαντήσει αν «προτίθεται να αναλάβει άλλες πρωτοβουλίες διερεύνησης της υπόθεσης παρακολούθησης πολιτών από το κακόβουλο λογισμικό Predator, πέραν των ενεργειών που έχει αναλάβει η Δικαιοσύνη και οι Ανεξάρτητες Αρχές, με δεδομένο ότι η αναφορά της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καταδεικνύει ότι η χρήση του κακόβουλου λογισμικού έχει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από όσα αρχικά είχαν αποκαλύψει διάφορα δημοσιεύματα». Ζητούσαν επίσης ενημέρωση «σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση προκειμένου να ελεγχθούν και να αποφευχθούν νέες απόπειρες μαζικής επιμόλυνσης κινητών τηλεφώνων πολιτών με κακόβουλο λογισμικό».