Νόμιμη Εγγύηση

Η διετής, ευθύνη που έχει ο πωλητής αν το προϊόν, κατά την παράδοσή του στον αγοραστή, είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του, όπως αυτά περιγράφονται από τον πωλητή.

Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε τον σύνδεσμο https://www.gov.gr/el/sdg/consumer-rights/consumer-rights-and-guarantees

Εμπορική Εγγύηση

Εγγύηση επιπλέον της νόμιμης, παρεχόμενη προαιρετικά από τον πωλητή ή τον παραγωγό για επισκευή ή αντικατάσταση προϊόντος, ή επιστροφή χρημάτων, σύμφωνα με τους όρους της.

Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε τον σύνδεσμο https://www.gov.gr/el/sdg/consumer-rights/consumer-rights-and-guarantees

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Η δήλωση υπαναχώρησης γίνεται εγγράφως ή σε άλλο σταθερό μέσο, με χρήση εντύπου παρεχόμενου από τον προμηθευτή ή σαφή δήλωση για την απόφαση να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εντός 14 ημερολογιακών ημερών και αναιτιολόγητα για συμβάσεις από απόσταση ή εκτός εμπορικού καταστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε τον σύνδεσμο https://www.gov.gr/el/sdg/consumer-rights/consumer-rights-and-guarantees

Επίλυση Διαφορών

Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών, Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού

Η εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών συνιστά διαδικασία στην οποία ένα ουδέτερο τρίτο μέρος  βοηθά καταναλωτή και προμηθευτή να καταλήξουν σε αμοιβαία ικανοποιητική επίλυση της διαφοράς τους.

Για διαφορές με προμηθευτές σε χώρες της ΕΕ σχετικά με ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών, διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ).

Οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού εδρεύουν στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων και Επαρχείων της χώρας και σε αυτές μπορούν να προσφεύγουν οι καταναλωτές για τη φιλική διευθέτηση των διαφορών τους με τους προμηθευτές (επιχειρήσεις).

Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε τον σύνδεσμο https://www.gov.gr/el/sdg/consumer-rights/consumer-rights-and-guarantees

Ελαττωματικά Προϊόντα

Εγγυήσεις, Τεχνική Υποστήριξη, Οδηγίες Χρήσης

Αν το προϊόν, κατά την παράδοσή του, είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του, την ευθύνη φέρει ο πωλητής.

Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε τον σύνδεσμο https://www.gov.gr/el/sdg/goods/defective-products

Μη Παράδοση Προϊόντος

Αν δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, ο προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε τον σύνδεσμο https://www.gov.gr/el/sdg/starting-running-and-closing-business/fairness-and-transparency-in-commercial-practices

Γενικοί Όροι Συμβάσεων

Απαγορεύεται η αναγραφή σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου και σε συμβάσεις χορήγησης πιστωτικών καρτών γενικών όρων συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί  με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις

Νομοθεσία

Υ.Α. Ζ1-798/2008 (ΦΕΚ Β’ 1353)

Υ.Α. Ζ1-21/2011 (ΦΕΚ Β’ 21)