Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών καθ’ όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, οι ανάγκες θέρμανσης κατοικιών αλλά και εργασιακών χώρων, σε μέρη όπου σε κάθε περίπτωση υπάρχουν άνθρωποι, αυξάνονται κατακόρυφα επιφέροντας ανάλογη αύξηση και των στατιστικών πιθανοτήτων εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς. Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, στρέφει τους ανθρώπους σε εναλλακτικές πηγές θέρμανσης ή σε παραδοσιακούς τρόπους όπου σαν καύσιμο χρησιμοποιείται το ξύλο, κυρίως σε εστίες τζακιών και ξυλόσομπες ή υγραέριο σε ειδικές θερμάστρες. Ο τρόπος αυτός θέρμανσης αυξάνει τις πιθανότητες πρόκλησης μιας πυρκαγιάς εφόσον οι χρήστες αμελούν να λάβουν τα ενδεικνυόμενα προληπτικά μέτρα αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, η οποία εν δυνάμει αποτελεί απειλή για την περιουσία και πολλές φορές την ίδια τη ζωή των ενοίκων.

Ένα τζάκι, μια σόμπα, ξύλου ή πετρελαίου ή πέλετ ή άλλη συσκευή θέρμανσης, μπορούν να προκαλέσουν θανάσιμους κινδύνους εάν οι χρήστες τους δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, δεν κάνουν συντήρηση και δεν φροντίζουν να γίνεται σωστή καύση των υλικών.

Η επικινδυνότητα της χρήσης θερμαντικών μέσων με καπναγωγούς (καμινάδα ή μπουριά), καταδεικνύεται από τα δεκάδες περιστατικά ανάφλεξης και πυρκαγιών που καταγράφονται πανελλαδικά από τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος κατά τη χειμερινή περίοδο.

Για την αποφυγή των παραπάνω κινδύνων ακολουθούν ορισμένες συμβουλές που πρέπει να ακολουθούνται:

-Σωστή τοποθέτηση των καπναγωγών (μπουριά) και έλεγχος για τη ύπαρξη τυχόν οπών και σπασιμάτων, από όπου δύναται να εξέλθουν πυρακτωμένα σωματίδια, με κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς ή να κατακλυστεί το εσωτερικό του σπιτιού με αέρια καύσης όπως το διοξείδιο και μονοξείδιο του άνθρακα. Η ικανή συγκέντρωση των αερίων αυτών είναι θανατηφόρα.

-Συχνός καθαρισμός των καπναγωγών (μπουριά) για αποφυγή ανάφλεξης της συσσωρευμένης αιθάλης. Στην περίπτωση αυτή, ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς είναι αυξημένος αν ο καπναγωγός τζακιού διέρχεται από ξύλινη στέγη και θα πρέπει να υπάρχει ενισχυμένη μόνωση της καμινάδας στα σημεία επαφής.

-Η ποιότητα του καυσίμου υλικού είναι σημαντικός παράγοντας ασφάλειας. Ειδικά τα ξύλα πρέπει να διατηρούνται στεγνά και να αποθηκεύονται σε στεγασμένο χώρο. Αυτό συμβάλει στην βέλτιστη καύση, με αποτέλεσμα τον περιορισμό των επιβλαβών για την υγεία αερίων καύσης και την αύξηση της θερμαντικής απόδοσης.

-Τοποθέτηση άφλεκτης προστατευτικής διάταξης μπροστά από την εστία τζακιού για την ανάσχεση εκτοξευόμενου πυρακτωμένου ξύλου.

-Για το αρχικό άναμμα του τζακιού ή σόμπας ξύλου ή πέλετ μη χρησιμοποιείτε λίαν εύφλεκτα υγρά όπως οινόπνευμα ή βενζίνη. Η μεγάλη πτητικότητα, κυρίως της βενζίνης,  δημιουργεί άμεσα στον θάλαμο καύσης περιβάλλον εκρηκτικού μίγματος με τον ατμοσφαιρικό άέρα και το πλησίασμα γυμνής φλόγας για το άναμμα της φωτιάς θα προκαλέσει έκρηξη.

-Ενώ το τζάκι ή η ξυλόσομπα είναι αναμμένη μη ρίχνετε ή εκτοξεύετε προς την εστία λίαν εύφλεκτα υγρά για την ενίσχυση και αναζωπύρωση της φωτιάς. Είναι βέβαιο ότι η φλόγα θα εξέλθει του θαλάμου καύσης επιστρέφοντας στο στόμιο του φιαλιδίου-περιέκτη. Στην περίπτωση αυτή, η ενστικτώδης αντίδραση πετάματος του περιεχόμενου υγρού καυσίμου, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών εστιών φωτιάς εντός του χώρου, δυνάμενων να εξελιχθούν σε πυρκαγιά, ή/και να σας προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα.

-Για τις σόμπες υγραερίου πρέπει να τηρούνται σχολαστικά οι οδηγίες του κατασκευαστή που αφορούν στη χρήση και τη συντήρηση ( π.χ ασφαλής αλλαγή φιάλης, ύπαρξη τσακισμάτων ελαστικού σωλήνα τροφοδοσίας υγραερίου, καθαρισμός συστήματος καύσης από σκόνες κ.λπ.)

-Μην μεταφέρετε τη σόμπα από δωμάτιο σε δωμάτιο αναμμένη.

– Μην την τοποθετείτε κοντά σε αναφλέξιμα αντικείμενα, ρούχα, έπιπλα, κουρτίνες, κλινοσκεπάσματα, κ.λ.π. Η συνεχής έκθεση στην εκπομπή θερμότητας θα προκαλέσει αυτανάφλεξη των υλικών αυτών.

-Μην απλώνετε πάνω στις θερμάστρες ρούχα για στέγνωμα.

-Όταν απουσιάζετε από το σπίτι ή κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου, το τζάκι ή οι θερμάστρες δεν πρέπει να μένουν αναμμένα. Αν αυτό είναι αναγκαίο, βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει τα μέτρα έναντι όλων των περιγραφόμενων κινδύνων.

Απερίσκεπτες και επιπόλαιες ενέργειες που μπορεί να επιφέρουν καταστροφικά αποτελέσματα.

 alithia.gr