Ελέγχους σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο πληροφορικής, τεχνολογίας και συναφών υπηρεσιών διενήργησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας για πιθανή οριζόντια σύμπραξη νόθευσης δημόσιων διαγωνισμών (bidrigging).

Σε ανακοίνωση της επιτροπής σημειώνεται ότι η διεξαγωγή τέτοιων ελέγχων γίνεται σε επιχειρήσεις από τις οποίες μπορεί να συλλεχθούν στοιχεία για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στις ερευνώμενες αγορές και δεν προδικάζει ότι οι επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί σε αντί-ανταγωνιστική συμπεριφορά ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Η επιτροπή επισημαίνει ότι «στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θα παρεμβαίνει κατά άμεση προτεραιότητα όπου κρίνεται απαραίτητο και θα εξετάζει κάθε σχετική περίπτωση που θα υποπέσει στην αντίληψή της, με την υποβολή καταγγελίας, αίτησης επιείκειας ή ανώνυμων σχετικών πληροφοριών μέσω του ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος (whistleblowing) ή άλλως, και θα επιβάλλει αυστηρότατες διοικητικές κυρώσεις στις επιχειρήσεις που τυχόν μετέρχονται αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών».

Το πρόγραμμα επιείκειας

Η επιτροπή υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα επιείκειας έχει σημαντικά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπλακεί σε τέτοιου συμφωνίες καρτέλ.

Όπως αναφέρει, η διαπίστωση συμμετοχής επιχείρησης σε συμφωνίες καρτελικής φύσεως, δηλαδή σε μυστικές συμφωνίες μεταξύ ανταγωνιστών, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό τιμών ή ποσοτήτων, κατανομή πελατών ή μεριδίων αγοράς, ή βάσει των οποίων λαμβάνει χώρα νόθευση διαγωνισμών, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά πρόστιμα από την επιτροπή, σε ποινικές κυρώσεις των υπεύθυνων φυσικών προσώπων και σε αποκλεισμό των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων από δημόσιους διαγωνισμούς και συμβάσεις παραχωρήσεων για τρία έτη από την έκδοση της απόφασης.

Με την ένταξη στο πρόγραμμα επιείκειας επιτυγχάνεται:

* Ολική ή μερική απαλλαγή από τα διοικητικά πρόστιμα ή μείωση αυτών,

* Εξάλειψη του αξιοποίνου ή μειωμένη ποινή για τα υπαίτια φυσικά πρόσωπα,

* Πλήρης απαλλαγή της επιχείρησης από κάθε είδους διοικητικές κυρώσεις, και

* Μη αποκλεισμό των επιχειρήσεων από τους δημόσιους διαγωνισμούς ή τις συμβάσεις παραχώρησης.

Στην ίδια ανακοίνωση υπενθυμίζεται, πως όποιος ενδιαφέρεται για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα επιείκειας μπορεί να αντλήσει πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.epant.gr/nomothesia/nomothesia-antagonismou/programma-epieikias.html ή στο 2108809100.

Επιπλέον, για το σύστημα ανώνυμης πληροφόρησης περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της επιτροπής https://www.epant.gr/digital/anonymi-paroxi-pliroforion/gia-polites-epixeiriseis.html